Architecture of Appropriation
Scroll en ontdek Architecture of Appropriation

De kraakbeweging heeft een grote rol gespeeld in het ontwerp van het stedelijke weefsel en het huiselijke interieur. Met de inzet van ruimtelijke improvisatietechnieken en radicale subversieve tactieken ontwikkelden krakers alternatieven voor het dominante, marktgeoriënteerde woningbeleid met zijn masterplannen en conventionele ontwerpstrategieën. Vanuit de gedachte dat het recht op huisvesting, het recht op eigendom overstijgt. Om die nalatenschap van de kraakbeweging te erkennen, benadert Het Nieuwe Instituut kraken als een architectuurpraktijk. De eerste uitkomsten van dit onderzoek worden getoond in een ruimtelijke installatie van ontwerpbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles], in combinatie met historisch materiaal van onder meer het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), enkele stadsarchieven, persoonlijke archieven van voormalige krakers en de collectie van Het Nieuwe Instituut. Architecture of Appropriation gaat nader in op thema’s als leegstand, eigendom en alternatieve woonvormen.

27/01 – 25/06

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

Di, Wo, Vrij, Zat, Zon 11.00 — 17.00

Don 11.00 — 21.00