Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Bij deze presentatie bespreken Otero Verzier en Truijen nieuwe manieren van het onderzoeken, archiveren en weergeven van precaire, non-author-based en vaak gecriminaliseerde ruimtelijke praktijken binnen het institutionele kader van een museum. Ze onderzoeken de rol die musea spelen bij het construeren van de geschiedenis van de stad en zijn inwoners, en nemen hierbij het onderzoek dat Het Nieuwe Instituut uitvoert naar kraken als architectuurpraktijk (Architecture of Appropriation) als uitgangspunt.

De kraakbeweging heeft een belangrijke rol gespeeld op het gebied van stedelijke architectuur en interieurontwerp, en heeft alternatieven aangedragen voor het heersende marktgerichte woningbouwbeleid. Als erkenning van de nalatenschap van de beweging zal deze case de basis vormen voor een nieuw acquisitiebeleid voor het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. In de presentatie zal dieper worden ingegaan op Architecture of Appropriation, een project dat zich richt op het verzamelen en tonen van de ruimtelijke praktijken van de kraakbeweging. Hierbij wordt de impact onderzocht van het weergeven van dit soort informele ruimtelijke praktijken binnen het institutionele kader van een museum; tegelijkertijd wordt de kwetsbaarheid van deze gemeenschappen erkend, evenals de noodzaak om zorgvuldig grenzen te stellen aan het proces van institutionele toe-eigening. Ook wordt de rol van musea als sociale en politieke actoren nader onder de loep genomen.

Ter gelegenheid van de Europese MuseumNext-conferentie komen van 26 t/m 28 juni 2017 ruim 750 professionals uit de hele wereld naar Rotterdam om te discussiëren over de toekomst van musea.

René Boer, Marina Otero Verzier en Katía Truijen in samenwerking met de gemeenschappen van ADM, Plantage Dok, Poortgebouw, Wijde Heisteeg 7, Landbouwbelang en Vluchtmaat
Maud Vervenne (publicatie), Jakub Straka met Sepus Noordmans (installatie)
Johannes Schwartz
ZUS [Zones Urbaines Sensibles]
Cathy Brickwood, Aurora Bertoli

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Een serie over het veranderende landschap.