Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De titel van het evenement, Frames of Resistance, is geïnspireerd door het langlopende onderzoeksproject Architecture of Appropriation door de Research-afdeling van Het Nieuwe Instituut. In de context van stedelijke transformatie geeft het onderzoek meer prioriteit aan het recht op betaalbaar wonen, werken en leven dan aan het eigendomsrecht. Dit onderzoek sluit aan bij de primaire focus van SBAU – namelijk het nadenken over nieuwe manieren om de stad vorm te geven als een collectief project – en bouwt voort op de contacten die het SBAU-team in maart 2019 in Nederland heeft gelegd.

Met Maitham Almubarak en Batool Shaikh (Studio Anne Holtrop), Paco Bunnik (hoofdstedenbouwkundige van Amsterdam), Minsuk Cho (Mass Studies), Tjeerd Haccou (oprichter Space & Matter), Beth Hughes (curator thematische tentoonstelling SBAU), Jere Kuzmanic (Stealth Unlimited en contribuant Architecture of Appropriation), Hyungmin Pai (directeur SBAU 2017), Bas Princen (fotograaf), Andreas Ruby (directeur van het Schweizerisches Architekturmuseum), Francisco Sanin (mededirecteur SBAU), Kyungsub Shin (fotograaf), Haewon Shin (architect) en Katía Truijen (senioronderzoeker, Het Nieuwe Instituut).

De samenwerking tussen SBAU, de Nederlandse Ambassade in Seoul en Het Nieuwe Instituut komt voort uit het International Visitors Programme van Het Nieuwe Instituut. In het voorjaar van 2019 bezochten de curatoren en directeuren van SBAU Rotterdam, waar zij kennis maakten met een aantal vooraanstaande Nederlandse ontwerpbureaus en organisaties op het gebied van architectuur en stedenbouw.

Over Architecture of Appropriation

Architecture of Appropriation benadert kraken als een architectonische praktijk. Het project analyseert zes locaties in Nederland aan de hand van architectonische tekeningen, interviews en archiefmateriaal en doet zo verslag van de ruimtes, manieren van toeëigening en mondelinge geschiedenissen die de basis vormen voor een nieuw acquisitiebeleid van het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. Het project brengt de expertise van de kraakbeweging samen met die van architecten, archivarissen, onderzoekers en juristen; samen bediscussiëren zij onderzoeksbenaderingen, archiefpraktijken en de representatie van precaire, ondervertegenwoordigde en in veel gevallen gecriminaliseerde ruimtelijke praktijken binnen de institutionele kaders van een archief en museum.

Lees meer over het project in het webmagazine. De publicatie Architecture of Appropriation. On Squatting as Spatial Practice is verkrijgbaar via IdeaBooks.

datum
06/09/2019
tijd
13:00 – 18:00
taal
Engels
 
locatie

Thematic Exhibition events and screening space
Dongdaemun Design Plaza 
Seoul

toegang


 

René Boer, Marina Otero Verzier en Katía Truijen in samenwerking met de gemeenschappen van ADM, Plantage Dok, Poortgebouw, Wijde Heisteeg 7, Landbouwbelang en Vluchtmaat
Maud Vervenne (publicatie), Jakub Straka met Sepus Noordmans (installatie)
Johannes Schwartz
ZUS [Zones Urbaines Sensibles]
Cathy Brickwood, Aurora Bertoli

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Een serie over het veranderende landschap.